Under fem år pågick i den lilla kommunen Gullspång, på gränsen mellan Västergötland och Värmland, något av ett kulturpolitiskt experiment. Eller kanske snarare: här avfyrades ett kulturpolitiskt fyrverkeri. 

Oktober 2021 kommer boken Gullspångsmodellen - ensamhet, konst och kommunal kulturpolitik av David Karlsson (skribent och idéhistoriker) och Staffan Hjalmarsson (konstnär och kulturproducent) på Nätverkstans förlag. 

Oktober och november är boken på turné i Gullspång, Konstfrämjandet i Stockholm, Konstjord Artspace i Nacka och Göteborg. Datum och platser släpps inom kort!

Var ligger Gullspång?

”Gullspång är en spännande plats. Själv kommer jag från Skövde, som ligger åtta, tio mil därifrån. Så jag rörde mig ändå i Västra Götaland. Eller: i Skaraborg och Västergötland. Men också Värmland. Värmland sträcker sig in i Gullspångs kommun. 

År 2018 hade Gullspångs kommun 5 272 invånare, vilket placerar kommunen i storleksordning på plats 274 av Sveriges 290 kommuner. Kommunen har tre tätorter: Gullspång (1 568 invånare), Hova (1 254 invånare) och Otterbäcken (686 invånare) samt två småorter. Bostadspriserna är runt en tolftedel av vad hus kostar i Stockholm.

Kommunen ligger alltså i nordöstra Västra Götaland och gränsar till Örebro och Värmlands län med cirka 60 kilometer till Skövde, 90 kilometer till Örebro och 100 till Karlstad. E20:an passerar Hova och riksväg 26 Gullspång. Kinnekullebanan stannar i Hova och Gårdsjö.

Bygg och industri är de största branscherna och kommunen är den största arbetsgivaren. Gullspångs kommun har minskat i befolkning sedan slutet på 1800-talet. Under samma period har till exempel Göteborg nästan sexfaldigat sin befolkning. Kommunen har högst sjukfrånvaro i Västra Götalandsregionen. 

År 2010 anlitades konsulter för att se på kommunen. Den bild som många har att kommunen ligger i mitten mellan Oslo, Stockholm och Göteborg (mellan 20 och 32 mil) beskrevs av konsulterna som att: ”You are in the middle – but in the middle of nowhere”. 

Kommunstyrelsens ordförande beskrev även det mentala avståndet till regionens centralort Göteborg som att ”när folk bokar möte från Göteborg i Gullspång sover de över, vi åker över dagen”. 

Det finns ett starkt föreningsliv där några invånare är med i över tio föreningar. Bland besöksmålen finns bland annat Hova Riddarvecka, Gullspångslaxen och Ribbingsfors herrgård.

När jag kom till kommunen fick jag mig många berättelser till livs. Förr jagade man rovdjur här genom att sätta upp pinnar i marken och driva djuren in i nån slags fälla. På denna lilla landbit mellan sjön Skagern och Vättern jagade man varg och björn."

David & Staffan

Boken: Gullspångsmodellen - ensamhet, konst och kommunal kulturpolitik

"Inspiration kom från så skilda håll som från den franske utopiske socialisten Charles Fourier (1772-1837), modern performancekonst, samtida kulturpolitisk forskning och den statliga Kulturutredning (SOU 2009:16) som lämnade sitt betänkande i februari 2009, just när aktiviteterna i Gullspång börjat omtalas utanför kommungränsen och nådde en häpen omvärld. 

Boken har en lång förhistoria. Undertecknad kontaktades av Staffan i ett tidigt skede och diskussionerna har böljat fram och åter. Vi vände och vred på syfte, innehåll och form. Diskussionerna om formen innefattade allt från excel-ark till post it-lappar och klistermärken som skulle spridas på stan. 

Till slut enades vi om en traditionell skriftlig framställning i något sånär kronologisk ordningsföljd. Staffan sökte upp och intervjuade många av de inblandade. Hur såg de på vad som hände så här i efterhand? Därefter intervjuade jag Staffan under ett antal längre sittningar. 

Dessa samtal har transkriberats och bearbetats. Staffan har helt enkelt berättat och jag skrivit. Berättelsen är därför i jagform."

David Karlsson

>>> Länkar, bilder, video, insändare, ledare, referenser mm...

Köp bok, festival, läger mm

För konstnärer, arbetslösa, studenter mfl:
> en bok inkl. frakt: 180 kr
> erbjudande! Fem böcker inkl frakt + 15 min högläsning av David eller Staffan, 900 kr


För organisationer, företag mfl:
> en bok inkl frakt, 250 kr + moms
> fem böcker inkl frakt och 30 min högläsning eller lunchsamtal av David eller Staffan, 2 500 kr + moms
> David och Staffan läser högt, 60 min **
> Vardagsfestival eller kulturpolitiskt labb i konst och kulturdriven omställning, 90 - 180 min **
> Kulturpolitiskt träningsläger, 7 dagar + **

** För mer info se boken och kontakta oss för pris: hej@gullspangsmodellen.info

Stort tack till:

Linn Hansén för stöd, Karin Arbelius (Orden) för transkribering, Jens Andersson (Bok & Form) för formgivning, Ellen Theander, Jon BrunbergPontus Björkman och Tor Gabrielsen för korrektur. 

Läs mer

David Karlsson
Medförfattare

Idéhistoriker, kulturskribent och förläggare. 

Mer info... 

Läs mer

Karin Dalborg
Redaktör

VD för Nätverkstan, ordförande Filmcentrum väst, styrelseledamot Konstnärsnämnden och kulturvetare. 

Mer info... 

Läs mer

Mikael Löfgren
Redaktör

Författare, kritiker, kulturjournalist och föreläsare.

Mer info...

Läs mer

Staffan Hjalmarsson
Medförfattare

Konstnär och producent. 

Mer info...

Läs mer

Kontakt